Nazanin Afshar

Identity I
Ink on paper / 2009
Dsc02740.jpg

Dsc02732.jpg

Dsc02666.jpg

Dsc02741.jpg

Dsc00023.jpg

Dsc02624.jpg

Dsc02623.jpg

Dsc00087.jpg

Dsc00054.jpg

Dsc00034.jpg

Dsc00003.jpg

Dsc02566.jpg

1#(2).jpg

1# (3).jpg